Procesos de pago


1.Para abonar NIVELACION UNIVERSITARIA para graduados de CCV (DIPLOMADO EN COACHING CRISTIANO) y FCC (Formacion de coaches cristianos)

Para abonar inscripcion de FORMACION DE COACHES CRISTIANOS (FCC)

 3. Para abonar cuota de FORMACION DE COACHES CRISTIANOS

4. Para abonar Diplomado de Coaching Cristiano
5. Para abonar cuota Uruguay Diplomado de Coaching Cristiano 

6. Para abonar Diplomado de Coaching Cristiano(Marzo 2015)

7. Para abonar Diplomado de Coaching (Matrimonios)